Tipus de complement

Substitució pronominal

Tipus de complementSubstitució pronominal
CD definit (que)El, la, els, les
CD indefinit (SN que no porta sad¡`’un determinat o va encaplaçat ‘0pnmjpper un numeral, quantitatiu, indefinitEn
Complement Directe neutre (queHo
CD (qui)Li (sg)/els(pl) (lis no existeix)
Atribut (pot substituir pels pronoms febles ho i en principalment i pot estar format per: Un nom)(El, la , els i les si va introduït per un article(lo,las,uns,unes))

Complement predicatiu 
(doble (más…)