DIAGNOSTIC PRENATAL:

Anomalía pot ser causada x anomalía cromosómica o x anomalía congénita.tamb x causes amientals,inf fetaks,síndrome alcoholisme fetal.oriegen multifactorial:ambientals+genetics.

HA DE SER:

  • Completa: ha d’incloure els beneficis, els riscs i les limitacions del diagnòstic prenatal en general i de totes les seves possibles tècniques i, a més, el pronòstic dels diferents diagnòstics i de totes les alternatives de tractament.

CLASIFICACION DE LOS RECIÉN NACIDOS: